Over ons

Media bepalen ons wereldbeeld en zo ook hoe we met elkaar omgaan. We zijn eerder geneigd ideeën over te nemen van een cabaretier dan van een politicus. De Jeugd van Tegenwoordig en New Kids hebben meer aan onze woordenschat toegevoegd dan alle taalverenigingen bij elkaar. En een terloopse filmtip op het werk kan het begin zijn van een ontdekkingstocht langs hele oeuvres.

Op Zachte Krachten nemen we Nederlandse media, of media vanuit een Nederlands oogpunt, onder de loep. Op een Amerikaanse site kun je niet lezen hoe media ons eigen wereldbeeld vormen. Niet precies.

Als we willen dat de Nederlandse media meer de moeite waard worden en langer blijft hangen, zullen we er kritischer naar moeten kijken. Op Zachte Krachten willen meer invulling geven aan de Nederlandse cultuurkritiek.

Maar we doen dit bovenal omdat we ervan houden.

Twitter - Facebook - Youtube

Colofon

Pim van den Berg

Rick Hoving

Daniël Steneker

Dirk H. Wolthuis

Met dank aan:

Suze van Houten, Joey Kamsteeg, Rick Otten, Zita Veugen