Contact

Zachte Krachten is een rondreizend circusgezelschap en heeft helaas geen vaste verblijfplaats.

Mails inzake de technische kant van de site mogen geadresseerd worden aan wolthuis@milkproductions.nl t.a.v. Dirk.

Mails inzake de inhoud van de website, evenals suggesties, tips en commentaar, mogen geadresseerd aan bergvandenpim at gmail punt com t.a.v. Pim, of aan de desbetreffende auteur van een artikel.

Chantage- en dreigbrieven gaarne via briefpost; adres alleen op aanvraag.

Twitter - Facebook